lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Ekonomija ›› Leksikon bankarstva
 
Leksikon bankarstva

LEKSIKON BANKARSTVA
sa englesko-srpskim i nemačkom-srpskim rečnikom

Dobrivoje Milojević

drugo dopunjeno izdanje
ISBN
Obim
Format
Povez
Cena
 978-86-87971-57-8
 1005 strana
 B5
 tvrd
 3.300,00 dinara
Gde da kupim knjigu?
Sadržaj
 


Milojevićev rukopis sa razlogom nosi oznaku „Leksikon“. Njegov sadržaj je daleko iznad standarda uobičajenih rečnika koji se mogu naći na našem tržištu. Sadržaj je organizovan tako da pokriva terminologiju gotovo svih finansijskih, i ne samo finansijskih disciplina. Zbog toga će rukopis biti koristan ne samo klasičnim bankarskim profesionalnim profilima, nego i pravnicima koji rade u bankarstvu i srodnim oblastima, ekonomistima opšteg profila. Moje profesionalno iskustvo pokazuje da je u praksi bilo nemalo poslovnih grešaka koje su nastale zbog pogrešnog razumevanja termina i pojmova moderne finansijske nauke i prakse. Milojevićev rukopis će doprineti i rešavanju problema standardizacije značenja moderne finansijske terminologije u srpskom jeziku. Posebna vrednost rukopisa jeste u činjenici što Milojević koristi ne samo lingvističke strukture i standarde engleskog nego i nemačkog jezika, čiji je uticaj na moderno evropsko bankarstvo vrlo značajan. Ovo je u neku ruku i povratak tradiciji: konceptualna, tehnička, pa i lingvistička veza našeg bankarstva je mnogo jača sa evropskim nego sa anglosaksonskim bankarstvom.

prof. dr Boško Živković

U našoj dosadašnjoj naučnoj i stručnoj javnosti malo je rukopisa ovakve vrste koji celovito obuhvataju i objašnjavaju pojmove iz oblasti bankarstva. Pored upornosti na prikupljanju dokumentacione građe, autor je pokazao da ima smisla i osećaja u kojoj meri treba obraditi pojedine bankarske pojmove a da se pri tom ne naruši celina i ravnoteža stručnih pojmova. Autor Dobrivoje Milojević je u istom uspeo pišući knjigu „Leksikon bankarstva“. Skoro da nema bankara koji neće pokazati širi interes za ovom knjigom, jer ona otvara nove pojmovne horizonte savremenog bankarskog poslovanja i popunjava praznine bankarskog znanja. Ovakva konstatacija posebno dolazi do izražaja u sferi „dubokih“ i „brzih“ promena u bankarskom sistemu. Upravo stoga se autor i opredelio da, posle objavljene knjige „Leksikon finansijskih tržišta”, prikupi ogromnu istraživačku građu i za objavljivanje pripremi novu knjigu pod naslovom „Leksikon bankarstva“. Poseban doprinos autora ovog leksikona ogleda se u objašnjenju većeg broja novih bankarskih pojmova, koji će zaposlenima u bankama omogućiti brže uključivanje u svetske finansijske tokove novčanog kapitala. Za jedan broj odrednica se može reći da je preuzet iz „Leksikona finansijskih tržišta“, te da su modifikovane i dopunjene novim finansijskim spoznajama. Veći broj odrednica se prvi put pojavljuje u ovom izdanju, što predstavlja posebnu vrednost rukopisa. Čitajući određene odrednice lako se uočava da je autor težište svog istraživanja stavio na odrednice vezane za centralnu banku, pored već pomenutih odrednica koje se odnose na poslovne banke.

prof. dr Nenad Vunjak

Dobrivoje Milojević, autor i izdavač „Leksikona bankarstva“, koji je objavljen 2003. godine, predstavlja značajan doprinos srpskoj leksikografiji u ovoj oblasti. Posle deset godina, autor se odvažio da ovaj Leksikon dopuni novim odrednicama koje će posebno poznavaocima ove oblasti biti od velike koristi za razumevanje i graničnih oblasti. Tako, „Leksikon bankarstva – drugo, dopunjeno izdanje“, obuhvata oko 3.236 odrednica, sa značajnim brojem upućujućih odrednica koje potencijalne korisnike ovog Leksikona usmeravaju ka istim ili srodnim pojmovima. U pisanje „Leksikona bankarstva“, kao i drugog dopunjenog izdanja ovog leksikona je mogao da se osmeli i upusti samo onaj autor koji ima bogato teorijsko i praktično znanje iz veoma složene, suptilne i interdisciplinarne materije bankarstva... Leksikon nije opterećen izraženim normativizmom iz oblasti bankarstva, tako da ima trajnu vrednost i nije publikacija koja se pročita i odloži na policu. To praktično znači da se ovaj Leksikon mora stalno imati pri ruci, listati, čitati i stalno ići u traženju dubljeg i šireg odgovora na postavljeno pitanje ili problem. Kao takav, Leksikon je posebno potreban onima koji su aktivno ili pasivno upućeni na oblast bankarstva (Narodna banka Srbije, poslovne banke, tržište hartija od vrednosti, privreda, Ministarstvo finansija, carinski organi, fondovi socijalnog osiguranja i dr.). U drugo, dopunjeno izdanje Leksikona, unete su i odrednice koje tretiraju nacionalnu privredu, kao što su: bruto domaći proizvod, bruto društveni proizvod, bruto nacionalni dohodak, bruto investicije, bruto nacionalni proizvod i dr. Zastupljena je i oblast javnih finansija sa izabranim odrednicama, na primer: budžet, budžetsko ograničenje države, carina, porez na dohodak, porez na imovinu i dr. Na osnovu ocena i zaključaka koji su iskazani, mišljenja sam da „Leksikon bankarstva – drugo, dopunjeno izdanje“ treba objaviti i učiniti ga dostupnim naučnoj, stručnoj i najširoj javnosti.

dr Đorđe Pavlović
 
Dinar i devizni kurs
Dinar i devizni kurs

Tehnoloski razvoj
Tehnološki razvoj

Tehnoloski razvoj
Berze i berzansko poslovanje

Tehnoloski razvoj
Izvozna strategija proizvodnog preduzeća
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022