lunarni kalendar
lunarni kalendar
Knjige ›› Ekonomija ›› Ekonomika međunarodnih odnosa ›› Sadržaj
 

Ekonomika međunarodnih odnosa

Predrag Bjelić


Sadržaj


 • Predgovor
 • Uvod
 • 1 DEO: OSNOVE EKONOMIKE MEĐUNARODNIH ODNOSA

 • Međunarodni ekonomski odnosi
 • Međunarodna trgovina
 • Spoljna politika
 • Spoljnotrgovinska politika
  • Uticaj spoljne politike na međunarodnu trgovinu
   • Carine
   • Kvantitativna ograničenja
   • Spoljnotrgovinski monopol
   • Zabrane izvoza i uvoza
   • Prodor na strano tržište
   • Način plaćanja
   • Ekonomska pomoć
   • Tokovi kapitala
  • Uticaj međunarodne trgovine na spoljnu politiku
 • Ekonomska diplomatija
 • Globalizacija i međunarodni odnosi
 • Irački protest zbog izraelskih akcija (Glas javnosti)
 • 2. DEO: EKONOMSKE POJAVE U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA

 • Uticaj međunarodnih ekonomskih organizacija na ekonomsku politiku država članica
  • Struktura ekonomskih politika država članica
  • Globalizacija i značaj međunarodnih ekonomskih organizacija
  • Uticaj članica na politiku međunarodnih ekonomskih organizacija
 • Transnacionalne kompanije kao subjekti međunarodnih odnosa
  • Pojam transnacionalno preduzeće
  • Značaj transnacionalnih preduzeća
  • Politički uticaj transnacionalnih preduzeća
  • Međunarodni uticaj transnacionalnih preduzeća
 • Dominacija SAD u svetskoj privredi
  • Stanje svetske privrede
  • Privredni razvoj SAD
  • Uticaj tehnologije
  • Vojno-industrijski kompleks
 • Deset najgorih korporacija 2001. godine (Multinational Monitor)
 • 3.DEO: MODELI SPOLJNOTRGOVINSKE POLITIKE

 • Model američke spoljnotrgovinske politike
  • Institucionalni mehanizam američke spoljnotrgovinske politike
  • Instrumenti spoljnotrgovinske politike SAD
  • Bilateralni spoljnotrgovinski odnosi
  • Regionalni spoljnotrgovinski odnosi
  • Multilateralni spoljnotrgovinski odnosi
 • Model spoljnotrgovinske politike Evropske unije
  • Osnovni termini
  • Pravne osnove zajedničke spoljnotrgovinske politike EU
  • Institucionalni mehanizam spoljnotrgovinske politike EU
  • Instrumenti spoljnotrgovinske politike EU
  • Spoljna trgovina EU
  • Realizacija spoljnotrgovinske politike EU
   • Bilateralni trgovinski odnosi
   • Regionalni trgovinski odnosi
   • Multilateralno angažovanje EU
  • Ako mogu veliki, mogu i mali (Večernji list)

  4. DEO: EKONOMIKA MEĐUNARODNIH ODNOSA I JUGOSLAVIJA

 • Spoljnotrgovinska politika SR Jugoslavije
  • Spoljna trgovina SR Jugoslavije
  • Uticaj spoljne politike na međunarodnu trgovinu Jugoslavije
   • Carine
   • Kvantitativna ograničenja
   • Spoljnotrgovinski monopol
   • Zabrane izvoza i uvoza
   • Prodor na strano tržište
   • Način plaćanja
   • Ekonomska pomoć
   • Tokovi kapitala
  • Međunarodni trgovinski odnosi u novim okolnostima
 • Ekonomske implikacije kosovske krize
  • Interesi Vojno-industrijskog kompleksa u ratu protiv Jugoslavije
  • Koristi od kosovske krize
  • Štete od kosovske krize
 • Ekonomski značaj Prevlake
  • Geografske odlike Prevlake
  • Politički položaj Prevlake
  • Ekonomska vrednost Prevlake
   • Opšti ekonomski metod
   • Uporedni metod
   • Metod oportunitetnih troškova
   • Metod troškova i koristi
   • Metod diskontovane vrednosti
  • Biznis ispred diplomatije (Glas javnosti)
 • ZAKLJUČAK
 • SUMMARY
 • Beleška o autoru
 • BIBLIOGRAFIJA
 • PRILOG
 
Vojnik i država

Svetska politika

Vojnik i država

Svetska politika
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022