lunarni kalendar
lunarni kalendar
Knjige ›› Ekonomija ›› Berze i Berzansko Poslovanje ›› Sadržaj
 

Berze i berzansko poslovanje

Pero B. Petrović


Sadržaj


 • Predgovor
 • Uvod

I OSNOVNA OBELEŽJA BERZE I BERZANSKOG POSLOVANJA

 • Osnovne dimenzije berzanskog poslovanja
  • Smisao i funkcija berze
  • Obuhvatnost berzanskog poslovanja
  • Globalna ekonomsko-politička kretanja i investiranje
 • Karakteristike i trendovi opštih i tržišnih faktora
  • Osnovne karakteristike
  • Tržišni faktori
  • Međunarodna berza vrednosnih papira (ISE)
 • Učesnici berzanskog poslovanja i špekulacija
  • Učesnici berzanskog poslovanja
  • Špekulacije

II OSNOVNE KARAKTERISTIKE I FUNKCIONISANJE BERZE - OPŠTI POJMOVI I VRSTE BERZI

 • Pojam, nastanak i vrste berzi
  • Pojam i nastanak berzi
  • Razvoj berzi
  • Vrste berzi po osnovu funkcije
  • Vrste berzi po predmetu trgovanja
  • Različiti pristupi definisanju berzi
 • Pravila, organi upravljanja i rukovođenja na berzi
  • Opšta pravila
  • Nadzor države nad radom berze
  • Podela berzi
 • Učesnici na berzi
 • Osnovni berzanski poslovi
 • Proces berzanskog poslovanja
 • Postupak zaključenja ugovora i završenje berzanskih poslova
 • Funkcionisanje robnih berzi
  • Plan aktivnosti na osnivanju robne berze
  • Osnivanje robne berze
  • Elementi berzanskog i regulisanog vanberzanskog tržišta.
  • Delatnost robne berze
 • Elementi funkcionalne postavke berze
  • Principi
  • Status i funkcija
  • Koncentrična organizacija
  • Kontrola
  • Institucionalna postavka

III FUNKCIONISANJE BERZANSKOG POSLOVANJA - SISTEMI TRGOVANJA NA BERZAMA

 • Listing / Članstvo
  • Prijem i predmet listinga
  • Privremena obustava trgovanja
  • Isključenje hartija od vrednosti sa listinga
 • Trgovanje efektima
  • Vrste efekata
  • Formiranje ponude i tražnje kapitala u funkciji berzanskog poslovanja
  • Formiranje tražnje kapitala
  • Odvijanje trgovine
 • Kliring i saldiranje
 • Informisanje o berzi / marketing

IV BERZANSKI POSLOVI

 • Vrste berzanskih poslova
 • Principi trgovanja na finansijskoj berzi
  • Nalozi za trgovanje
  • Primarna trgovina
  • Sekundarna trgovina
 • Osnovne karakteristike i trendovi berzanskog poslovanja
  • Kontinuitet sistemu trgovanja
  • Automatizacija u sistemu trgovanja
  • Opcija slobodne trgovine
  • Informaciona trgovina
  • Transparentnost
  • Reputacija i anonimnost
  • Obezbeđenje posebnih aranžmana za male i velike transakcije
  • Stvaranje odredbi za limitirane porudžbine
  • Očekivanja intenzivne konkurencije
 • Kotacija vrednosnih papira
  • Utvrđivanje berzanskih kurseva
  • Realizacija kupoprodajnih naloga
 • Sistemi trgovine na najpoznatijim svetskim berzama
  • London
  • Toronto
  • Tokio
  • Pariz
 • Kontrola berze - Komisija za HoV
 • Berzanski izveštaji

V BERZANSKI POSREDNICI

 • Pojam dilera i brokera
 • Vrste brokera i dilera
 • Funkcije berzanskih posrednika
 • Uloga brokersko-dilerskog društva
  • Vrste brokersko-dilerskih društava
  • Osnovni kapital brokersko-dilerskih društava
  • Zakonska regulativa i karakteristike brokersko-dilerskih društava
 • Režim berzanske trgovine
  • Kotiranje berzanskog materijala
  • Kotacije u domicilnom pravu
 • Sagledavanje berzanskog kursa iz uloge posrednika
  • Vrste kurseva
  • Iskazivanje kurseva
  • Odluka za trgovanje na berzi
  • Motivi za ulaganje u hartije od vrednosti
  • Klijenti brokersko-dilerskog društva
  • Model organizacije brokersko-dilerskog društva
  • Poslovi brokersko-dilerskog društva
  • Karakteristike marginalnog računa klijenta brokersko-dilerskog društva
  • Upravljanje računima hartija od vrednosti klijenta brokersko-dilerskog društva
  • Vođenje računa hartija od vrednosti
  • Vršenje obračuna transakcija
  • Investicioni konsalting brokersko-dilerskog društva
 • Zaključivanje berzanskog posla

VI VANBERZANSKA TRŽIŠTA

 • Finansijski instrumenti kao elemenat finansijskog tržišta .
 • Subjekti na finansijskim tržištima
 • Finansijske institucije i posrednici na finansijskom tržištu
 • Emitenti i investitori na finansijskim tržištima
 • Specifični učesnici na finansijskom tržištu - hedžeri i špekulanti

VII INSTRUMENTI FINANSIJSKOG TRŽIŠTA

 • Vrste hartija od vrednosti kojima se trguje
 • Hartije od vrednosti na finansijskoj berzi
 • Obveznice
 • Blagajnički i komercijalni zapisi
 • Depozitni sertifikati

VIII AKCIJE KAO BERZANSKI INSTRUMENTI

 • Pojam akcije
 • Akcije kao finansijski instrumenti
 • Vrste akcija
 • Vrednost akcija
 • Pokazatelji cena na tržištu akcija
  • Osnovni indikatori
  • Preseci cena akcija
  • Dow Jones prosek
  • Indeksi cena akcija
 • Aukcijsko trgovanje
  • Prednosti aukcijskog tržišta
  • Periodična aukcija sa jednom cenom
  • Kontinuirano aukcijsko trgovanje

IX NEBANKARSKE FINANSIJSKE INSTITUCIJE

 • Investicioni fondovi
 • Osiguravajuće organizacije
 • Penzioni fondovi
 • Štedno-kreditne organizacije i štedionice
 • Finansijske kompanije

X KARAKTERISTIKE ODELJENJA BANKE ZA RAD SA HARTIJAMA OD VREDNOSTI

 • Brokersko-dilerski poslovi banaka
 • Kastodi poslovi
 • Usluge koje banka pruža svojim klijentima
 • Primer trgovanja hartijama od vrednosti na finansijskoj berzi

XI FINANSIJSKI DERIVATI

 • Pojam, svrha i značaj finansijskih derivata
 • Forvard i Fjučers ugovor
 • Vrste fjučers ugovora
 • Opcije
  • Pojam i vrste opcija
  • Razlikovanje fjučersa i opcija
  • Upotreba opcija
  • Tipovi i elementi cene opcije
  • Tržišna cena opcija - moguće strategije
  • Osnovni faktori cene opcije
 • Svop
  • Definisanje Svop poslova
  • Svop kamatne stope
  • Valutni svop
  • Robni svop
  • Svop akcija
  • Globalizacija tržišta finansijskih derivata
 • Razvoj tržišne strukture i širenje novih finansijskih tehnika
 • Rizici na tržištu finansijskih derivata

XII ELEKTRONSKA TRGOVINA NA FINANSUSKOJ BERZI

 • Informaciona tehnologija na finansijskim tržištima
  • Uvođenje inovacija
  • Uvođenje elektronskog poslovanja
 • Virtuelne berze
 • Značaj informacija za savremene berze
 • Informaciona efikasnost berzi u usponu
 • Elektronsko poslovanje terminskih berzi
  • Kompjuterizacija poslovanja
  • Aktivnost MATIF-a Pariz
  • LIFFE London
  • Borsa Italiana
  • Profil DTB-a Nemačka
  • Funkcionisanje DTB-a

XIII BERZE U PRAKSl

 • Svetske berze
 • Njujorška berza (NYSE)
  • Istorijat
  • Osnovne karakteristike
  • Jačanje pozicije berze
  • Stremljenje ka budućnosti
  • Tržišne aktivnosti
  • Kompanije sa berze
  • Investicioni investitori
  • Produkcija hartija od vrednosti
  • Promet akcija
  • Londonska berza (LSE)
 • Praška berza
 • Uloga berzanskih posrednika u razvoju berzi
 • Razvoj berzi i potresi na tržištu kapitala

XIV BERZE U RAZVOJU

 • Beogradska berza
 • Zagrebačka berza
 • Banjalučka berza
 • Sarajevska berza
 • Montenegro i Neks berza
 • Makedonska berza
 • Saradnja berzi u regionu
 • Pojmovnik
 • Literatura
 
Vojnik i država

Svetska politika

Vojnik i država

Svetska politika
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2021