avantura
putevi i bespuća
Autori ›› Vojkan Vasković
 

Vojkan Vasković


   Rodjen sam 2.10.1951. godine u Kragujevcu. Osnovnu školu, srednju mašinsko‑tehničku i višu mašinsko‑tehničku školu završio sam u Beogradu. Upisao sam Fakultet organizacionih nauka i diplomirao 1981. godine. Poslediplomske studije upisao sam 1983/84. godine. Magistarski rad odbranio sam 1989. godine. Doktorsku disertaciju odbranio sam 1997. godine.

Prvo zaposlenje mi je bilo u fabrici alatnih mašina "Ivo Lola Ribar" u Železniku 1976 godine gde sam radio u tehničkoj kontroli proizvodnje. Godine 1981. zaposlio sam se u Republičkom Hidrometeorološkom Zavodu Srbije, gde sam radio do 1982. godine kao tehnički saradnik za bezbednost avio saobraćaja u protivgradnoj zaštiti. Godine 1983. prelazim u SZP Zavarivač, Institut za zavarivanje gde na gradilištu termoelektrane Nikola Tesla B-II radim u kontroli i superkontroli izgradnje. Završetkom izgradnje termoelektrane prelazim u Institut za zavarivanje u Beogradu gde radim na projektovanju i izradi projektne dokumentacije i na poslovima uvodjenja računara u procese projektovanja.

Godine 1986. prelazim u GRO Auto put gde radim kao direktor računarskog centra. Godine 1987. prelazim u RO Vatrosprem gde organizujem novi računarski centar, uvodim aplikacije i radim kao rukovodilac centra. Od 1989. godine zaposlen sam u Beogradskoj banci a.d. gde sam pet godina radio kao vodeći projektant za zajedničke projekte na nivou sistema Beogradske banke a.d. u odeljenju za jedinstven informacioni sistem (radio sam na objedinjavanju IT poslova 20 banaka u sistemu) zatim sam radio na mestu savetnika za AOP gde sam svojim radom direktno podržavao poslove sa stanovništvom u sklopu kojih su se nalazili poslovi VISA. Za Beogradsku banku a.d. sam organizovao uvođenje poslova iz domena E-commerc-a i plaćanje putem VISA elektron kartice preko Interneta (decembara 1998.godine započela su plaćanja preko Interneta i uspešno radila do 02.01.2002.godine kada je Banka zatvorena). Poslednje godine pred zatvaranje Banke bio sam savetnik za IIS i AOP sa osnovnim zadatkom da podržavam i razvijam Internet-bankarsto (sajtovi www.beogradskabanka.com i www.profitbroker.co.yu).

Godine 2002. posle gašenja Beogradske Banke AD. prelazim na Univeruitet BK gde dobijam izbor u zvanje docenta i radim kao profesor na predmetima ”Informacioni sistemi 1 i 2” i “Multimedijalni sistemi”.

Trenutno sam u radnom odnosu na Beogradskoj poslovnoj školi gde u zvanju profesora predajem “Elektronsko poslovanje i Internet marketing” i “Web dizajn i multimedijalni sistemi ”. Takođe sam sa 30% zapslen na Tehničkom fakultetu u Boru gde predajem ”Elektronsko poslovanje”.

Od ostalih svojih aktivnosti izdvajam:

Na Fakultetu Organizacionih Nauka u sklopu poslediplomske nastave (specijalističke, magistarske studije i master) predajem " Bankarstvo na Internetu" i ”Elektronsko poslovanje u javnoj upravi”. (Slajdovi sa predavanja se mogu videti na sajtu www.fon.bg.ac.yu).

U okviru ovih studija organizovao sam i pokrenuo program “Akademik kartice” koja je namenjena studentima i koja je uspešno funkcionisala kao sredstvo plaćanja na Internetu i bila prva bankarska (u saradnji sa Centrobankom AD Beograd) platna kartica sa kojom su bila moguća mobilna plaćanja. (www.akademikcard.com).

Na Elektrotehničkom fakultetu u Banja Luci predajem “Elektronsko poslovanje” (peta godina studija).

U okviru specijalističkih i magistarskih studija “Menadžment finansijskog rizika” organizovanih od strane FON-a predavao sam ”Internet tehnologije u finansijama” i ”Kompjuterska finansijska analiza”.

U letnjem semestru 2004. godine predavao sam ”E-biznis u bankarstvu” u Beogradskoj poslovnoj školi. Za potrebe predavanja, studentima sam stavio na raspolaganje skripta “Elektronsko bankarstvo”.

Na Alternativnoj Akademskoj Obrazovnoj Mreži predavao sam "Digitalne sisteme plaćanja i sisteme plaćanja preko Interneta" i "Berze i berzansko poslovanje na Internetu".

Bio sam urednik u časopisu "Internet ogledalo"(www.internetogledalo.com) a ujedno sam i član naučnog kolegijuma istog časopisa. Pored toga povremeno objavljujem radove u drugim časopisima. Imam veći broj objavljenih radova na kongresima.

Član sam programskog odbora Simpozijuma o elektronskom poslovanju i elektronskoj trgovini na Paliću.

U Privrednoj komori Srbije bio sam Predsednik Saveta za standardizaciju u domenu IT.

Od 1999. godine do septembra 2002. godine na Višoj elektrotehničkoj školi predavao sam ”Kompjutersku animaciju” u zvanju višeg predavača.U Beogradu 09.02.2009. godine.              Doc.Dr Vojkan Vasković
 
Knjige ››

Diplomatija i pregovaranje u informacionom društvu
Diplomatija i pregovaranje u informacionom društvu
Vojnik i država


Svetska politika
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019