lunarni kalendar
lunarni kalendar
Autori ›› Sanja Ćopić
 
 

Sanja Ćopić


   Sanja Ćopić je istraživačica-saradnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, i istraživačica i predsednica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije. Autorka je više radova iz oblasti trgovine ljudima, nasilja u porodici, zaštite žrtava i restorativne pravde. Koautorka je knjiga Trgovina ljudima u Srbiji (2004) i Trgovina muškarcima u Srbiji (2009).
 

Knjige ››

Diskriminacija žena na tržištu rada u Srbiji
Diskriminacija žena na tržištu rada u Srbiji

Prava žrtava i EU
Prava žrtava i EU

Pomoć i podrška ženama žrtvama trgovine ljudima u Srbiji
Pomoć i podrška ženama žrtvama trgovine ljudima u Srbiji







Medjunarodni standardi o nasilju u porodici
Međunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova primena na Zapadnom Balkanu



Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022