lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Alternativna Medicina ›› Recepti Zdravlja ›› Aktivirana i srebrna voda
 
Voda

AKTIVIRANA I SREBRNA VODA

Pjatras Šibiljskis

prevod: Mahmut Šehić
ISBN
Obim
Format
Cena
 978-86-82363-84-2
 88 strana
 A5
 440,00 dinara
Gde da kupim knjigu?
Sadržaj
 
Suizdavač: Mahmut Šehić
"U poslednje vreme počelo se pojavljivati više publikacija i članaka o vodi za piće, o njenoj ulozi u našem svakodnevnom životu, o njenoj zagađenosti hemikalijama, radionukleidima i drugim tehnološkim otpadima, vezanim za aktivnosti čoveka. I veoma pravilno rade njihovi autori, pošto je ulogu vode u našem životu veoma teško oceniti.

Telo odraslog čoveka skoro dve trećine sastoji se iz vode, a kod dojenčadi taj odnos je još veći. Pored opštih hemijskih svojstava voda ima sposobnost da čuva dobijenu informaciju, koja utiče na njenu biološku aktivnost.

Jedan od autora A. Malovičko piše, da je „... Naša planeta ogromni kristal vode... Voda povezuje na planeti sve živo i neživo u jedinstven sistem, kojeg reguliše sama priroda... Naš život, naše zdravlje ili naše bolesti zavise od toga, kakva voda, s kakvom informacijom i koliko je teče u našoj krvi i limfi..."

Poznato je da je voda izvor informacije. Ona dugo pamti informaciju, unešenu u nju netradicionalnim (na primer bioenergetskim) metodima, ,,zna" koliko se u njoj sadrži hemijskih materija, mikroorganizama (bakterija, virusa) i drugog. Voda često postaje izvor epidemija. Tvrdi se, da se u današnjoj vodi može uočiti oko 5000 štetnih hemijskih jedinjenja, da svake godine na našoj planeti od infekcija oboli do 500 miliona ljudi i umire više od 5 miliona dece.

Prema tome, aktuelnost problema čišćenja, dezinfekcije, smekšavanja i povećavanja bioloških aktivnosti vode u naše vreme još više je porasla i ne izaziva sumnju ni kod jednog čoveka koji zdravo i normalno razmišlja.

U rešavanju tog problema učestvuju naučnici i lekari raznih zemalja sveta, priključuju se i entuzijasti-istraživači, kojima nije svejedno u kakvom će svetu živeti njihova deca i unuci. Više se koriste arterski bunari, kontroliše se, iako još uvek nedovoljno, kvalitet bunarske vode, u preduzećima za snabdevanje vodom koriste se progresivne tehnologije za prečišćavanje vode itd. Ljudi postepeno saznaju o dostupnim načinima poboljšanja kvaliteta vode za piće i počinju u praksi da ih primenjuju. Tako se saznalo za srebrnu vodu, otopljenu, namagnetisanu i silicijumsku i na kraju, aktiviranu vodu. Ljudi sve češće kupuju i primenjuju različite filtre za prečišćavanje vode i to se može samo pozdraviti.

AKTIVIRANA VODA

Pre svega to je efikasno lekovito i profilaktično sredstvo. To je voda za piće, koja putem elektrolize (elektrohemijske reakcije) poprima potpuno druga i unikatna svojstva. pretvara se u ekološki čist, biološki aktivan preparat. Tu vodu u narodu često nazivaju „živom" i „mrtvom". Elektroliza se vrši u specijalnoj posudi, podeljenoj na dve sekcije pregradom, koja propušta jone vode, ali ne dozvoljava da se pomešaju vode iz sekcija. U delu posude, u kojoj se nalazi pozitivna elektroda, voda postaje kisela i puni se pozitivnim električnim potencijalom, a u drugoj, gde se nalazi negativna elektroda, voda postaje alkalna i poprima negativni potencijal. U alkalnoj vodi posle reakcije talože se sve primese vode, a voda postaje bistra.

SREBRNA VODA

Odavno je poznato da se voda može dezinfikovati srebrom. Naši preci su naširoko primenjivali stono srebro i to nije bio samo znak imućnosti, već i sredstvo za održavanje zdravlja, pošto je s jelom i pićem u organizam dospevala manja količina srebra i lečila, čistila ga. Ukoliko se malo srebra rastvori u vodi pomoću električne struje, tada će baktericidno i konzervirajuće dejstvo vode biti još jače. Preparati na bazi srebra veoma efikasno uništavaju patogene bakterije i otklanjaju biološka zagađenja. Oni deluju brže i bolje nego opštepoznati antiseptici i antibiotici i delujući selektivno čuvaju u crevnoj flori za organizam korisne bakterije."

Pjatras Šibiljskis
Celicenje organizma i lecenje vodom
Čeličenje organizma i lečenje vodom

Urinoterapija
Urinoterapija

Zivot bez parazita
Život bez parazita

Lekovite motivacije ža žensku sreću
Lekovite motivacije ža žensku sreću
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022