avantura
putevi i bespuća
Autori ›› Vladan A. Vasilijević
 
Vladan Vasilijevic

Vladan A. Vasilijević


    je bio jedan od najistaknutijih specijalista krivičnog prava u Jugoslaviji osamdesetih i devedesetih godina. Devedesetih godina XX veka bio je jedan od najglasnijih pravnika koji su se zalagali za poštovanje ljudskih prava, promovišući principe i načela demokratskog društva i vladavinu prava u Srbiji.

Bio je jedan od osnivača Demokratske Partije, koja je bila prva nekomunistička partija u Srbiji. Kasnije je napustio Demokratsku Stranku i pristupio je Srpskoj Liberalnoj Partiji koju su vodili Kosta Čavoški i Nikola Milošević. Kasnije, zbog neslaganja sa čelnicima stranke napustio je i Liberalnu Partiju.

I pored njegovog političkog angažovanja, koje je bilo uvek u okvirima opozicionih stranaka tadašnjem režimu Slobodana Miloševića, najviše je ostao u pamćenju po svom naučnom radu čija je glavna tema bila ostvarenje ljudskih prava, prvenstveno na prostorima bivše SFRJ.

Između ostalog bio je angažovan na pitanju ratnih zločina na teritoriji bivše Jugoslavije, a takođe je bio i deo srpskog opozicionog tima koji je pokušavao da uspostavi sprsko-albanski dijalog.

Vladan A. Vasilijević umro je 29. aprila 1997. godine na skupu u Gradskoj skupštini Beograda, ne mogavši da završi svoje poslednje izlaganje o ljudskim pravima.
 
Knjige ››

Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju
Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju

Prava čoveka
Prava čoveka

Zločin i ogovornost
Zločin i ogovornostArbanasko pitanje i srpsko pravo
Arbanaško pitanje i srpsko pravo
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019