lunarni kalendar
lunarni kalendar
Autori ›› Uglješa Zvekić
 

Uglješa Zvekić


   Uglješa Zvekić je rođen u Beogradu gde je diplomirao na Pravnom Fakultetu. Titulu magistra sociologije stekao je kao Fulbrajtov stipendista na Univerzitetu u Denveru, SAD, a titulu doktora socioloških nauka na Pravnom Fakultetu u Beogradu.
Zamenik Direktora Instituta Ujedinjenih Nacija za istraživanja kriminala i krivično-pravnih sistema (UNICRI) sa sedištem u Rimu. Naučni Savetnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu. Profesor kriminologije na Univerzitetu u Halu, Velika Britanija. Gostujući profesor na Pravnom Fakultetu u Beogradu. Oženjen; dve ćerke.
 
Knjige ››

Žrtve kriminala u zemljama u tranziciji
Žrtve kriminala u zemljama u tranziciji


Vojnik i država


Svetska politika
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022