lunarni kalendar
lunarni kalendar
Autori ›› Ljiljana Stevković
 
 

Ljiljana Stevković


   Mr Ljiljana Stevković je asistentkinja na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, na predmetima Kriminologija, Maloletnička delinkvencija, Viktimologija i Nasilje nad decom. Kao istraživačiva angažovana je na projektu „Razvoj metodologije evidentiranja kriminaliteta kao osnova kreiranja efikasnih mera za njegovo suzbijanje i prevenciju“. Takođe, bila je asistentkinja trećeg ciklusa Međunarodne ankete samoprijavljivanjem maloletničke delinkvencije (ISRD3) u Srbiji i koordinatorka Studije praćenja slučajeva u okviru Balkanske epidemiološke studije o zlostavljanju i zanemarivanju dece (BECAN). Na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju prijavila je doktorsku disertaciju na temu Porodično nasilje maloletnih lica.
 
Knjige ››

Maloletnicka delinkvencija
Maloletnička delinkvencija u Svetu i SrbijiMedjunarodni standardi o nasilju u porodici
Međunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova primena na Zapadnom BalkanuNa vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022