avantura
putevi i bespuća
Prometej Beograd
Autori ›› Gordana Ilić-Gasmi
 
   

Gordana Ilić-Gasmi


   Gordana Ilić-Gasmi je završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, međunarodno-pravni smer. Magistarske studije je uspešno završila odbranivši magistarsku tezu sa temom: "Kolektivna bezbednost u Povelji i praksi Ujedinjenih Nacija", na Pravnom fakultetu u Univerziteta u Beogradu 1987. godine. Gordana Ilić je završila specijalizaciju iz domena investicionog prava Međunarodne organizacije za pravo razvoja sa sedištem u Rimu, 2001. godine, a poseduje i sertifikat sa obuke o međunarodnoj trgovini i investicijama u organizaciji Ministarstva za nacionalnu privredu Grčke. Ona govori i piše na engleskom i francuskom.

Gordana Ilić je intenzivno sarađivala sa međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama na čitavom spektru poslova, koji obuhvataju istraživačke, akademske i savetodavne funkcije. Ona je bila pravni savetnik Savetodavnog Centra za ekonomska i pravna pitanja tj. EU projekta tehničke pomoći vladama Republika Srbije i Crne Gore, kao i Vladi Državne zajednice Srbije i Crne Gore o pitanjima koja obuhvataju učešće zemlje u Procesu stabilizacije i pridruživanja Evropskoj Uniji. Takođe je saradnik G 17 Instituta u Beogradu. Radila je i kao istraživač pri beogradskom Institutu za međunarodnu politiku i privredu. Pored rada u Delegaciji Komisije Evropske Unije u Beogradu u svojstvu eksperta, njeni ostali angažmani u prošlosti obuhvataju i poziciju političkog i trgovinskog savetnika pri Ambasadi Australije u Beogradu; pravnog savetnika u Evropskoj Korporaciji za privatizaciju i investicije (EPIK) sa sedištem u Beču, koordinatora kursa i predavača na Beogradskoj Otvorenoj Školi, spoljnog saradnika pri Fridrih Ebert Fondaciji u Beogradu i višeg savetnika u Saveznom ministarstvu za međunarodne ekonomske odnose. Aktivan je učesnik brojnih međunarodnih i domaćih konferencija, bila je predavač na Letnjoj školi Evropske spoljne politike u Berlinu, u organizaciji nemačkog Instituta za spoljne poslove i u Centru za Geo-Strategijske Studije na Sorboni, pri Ecole Normale Superieure u Parizu.

Gordana Ilić je objavila mnogobrojne studije i radove iz oblasti prava EU na srpskom i na engleskom, među kojima su:
- "Politika EU prema Zapadnom Balkanu i položaj Srbije", na engleskom 2002
- ko-autor je knjige na engleskom: "EU, NATO i Jugoistočna Evropa", 2002
- ko-editor je sa prof. Blagojem Babićem, zbornika radova: "Jugoslavija i EU", koji je doživeo tri izdanja, od kojih jedno na engleskom.

Njene novije publikacije obuhvataju štampana i elektronska izdanja na engleskom i srpskom jeziku, kao što su: "Savetodavni Izveštaj o razvoju pravosuđa i unutrašnjih poslova u Jugoslaviji / Srbiji u kontekstu EU Procesa stabilizacije i pridruživanja"; "Razvoj sektora javnih nabavki u Srbiji i Crnoj Gori u kontekstu EU Procesa stabilizacije i pridruživanja", kao i "Razvoj kompanijskog prava u Srbiji i Crnoj Gori u kontekstu EU Procesa stabilizacije i pridruživanja".

Ilićeva je član Izvršnog Odbora Udruženja za pravo Evropske unije, sa sedištem u Beogradu, saradnik je Centra za pravo EU pri Pravnom fakultetu u Kragujevcu i stalni predavač u okviru višegodišnjih ciklusa Zimske škole prava EU u organizaciji Centra za pravo EU. Pored toga, ona je član Udruženja za međunarodno pravo sa sedištem u Beogradu i Asocijacije Udruženja za međunarodno pravo u Londonu, kao i aktivni član Udruženja pravnika u privredi iz Beograda.
 
Knjige ››

reforme EU
Reforme Evropske Unije

Lecenje korenjem
Lečenje korenjem

Lekovite motivacije ža žensku sreću
Lekovite motivacije ža žensku sreću

Lunarni kalendar za 2011. godinu
Lunarni kalendar 2011-2019

Lecenje disanjem
Lečenje disanjem
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019