lunarni kalendar
lunarni kalendar
Autori ›› Miomira Kostić
 
 

Dr Miomira Kostić


    Dr Miomira Kostić je vanredna profesorka Kriminologije i Penologije na Pravnom fakultetu u Nišu. Autorka je većeg broja članaka iz oblasti kriminologije, viktimologije i penologije, koji su objavljeni u domaćim i međunarodnim časopisima sa recenzijama. Učestvovala je u svojstvu istraživačice u većem broju projekata iz oblasti krivičnog prava, na teme: teški oblici kriminaliteta u Srbiji, kriminalitet maloletnica, kultura zdravog života mladih. (Ko)autorka je nekoliko objavljenih knjiga: "Kultura zdravog života", „Pravo na pravnu pomoć i kvalitet pravne pomoći pružene građanima u krivičnom postupku i postupku izdržavanja kazne", »Izvršenje kazni i drugih krivičnih sankcija u Republici Srbiji", "Penologija". Na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu držala je nastavu na osnovnim i poslediplomskim studijama na odseku za Prevenciju i resocijalizaciju lica sa poremećajem u ponašanju (2002-2003). Članica je redakcionih odbora u časopisima „Socijalna misao" i „Peščanik". Upravnica je Pravne klinike Pravnog fakulteta u Nišu. Aktivna je članica Viktimološkog društva Srbije.
 

Knjige ››

Kriminologija
Kriminologija

Medjunarodni standardi o nasilju u porodici
Međunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova primena na Zapadnom BalkanuNa vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022