lunarni kalendar
lunarni kalendar
Autori ›› Mirjana Dokmanović
 
 

Mirjana Dokmanović


   Mirjana Dokmanović je osnivač i predsednica organizacije "Ženski centar za demokratiju i ljudska prava", neprofitne nevladine organizacije čiji je cilj promocija političke, socijalne i ekonomske jednakosti žena. Ona je konsultant za ljudska prava i pitanja ravnopravnosti polova, međunarodni je advokat, novinarka i istraživač. Objavila je mnoge članke i koordinator je brojnih projekata na međunarodnom, nacionalnom i lokalnom nivou na poljima razvoja društva, globalizacije, ženskih i ljudskih prava uopšte.

Mirjana Dokmanović se svojim radom, edukacijom, predavanjima bori za demokratizaciju i uključivanje žena u politiku. Radivši godina kao novinarka u nezavisnim medijima u bivšoj Jugoslaviji, radila je u organizaciji brojnih regionalnih konferencija za ženske nevladine organizacije i novinarke, uključujući međunarodnu konferenciju posvećenu ženama i tranziciji.

Njena najnovija istraživanja fokusirana su na ljudska prava i ženska prava u kontekstu privatizacije i globalizacije. Kao predavač učestvovala je na mnogim forumima i međunarodnim konferencijama posvećenim ljudskim pravima i globalizaciji.
 

Knjige ››

Međunarodni standardi o nasilju u porodici
Međunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova primena na Zapadnom Balkanu

Reforme Evropske Unije
Reforme Evropske UnijeNa vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022