avantura
putevi i bespuća
Autori ›› Ivica Stojanović
 
 

Ivica Stojanović


   Dr Ivica Stojanović je rođen 1956. godine u Nišu. Detinjstvo je proveo i srednješkolsko obrazovanje stekao u Užicu. Diplomirao je, magistratirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Objavio je knjige "Da li je moguća politička ekonomija samoupravnog socijalizma?", "Politička ekonomija i socijalizam", "Država i tržišne reforme" i "Ekonomija". Takođe objavio je preko četrdeset članaka i eseja u časopisima "Marksistička misao", "Samoupravljanje", "Vidici", "Ekonomski kanali", "Međunarodni problemi", "Srpski književni glasnik", "Ekonomska misao", "Ekonomski signali", "Teme", "Most" i drugim. Imao je saopštenja na više domaćih i međunarodnih naučnih skupova i učestvovao u izradi većeg broja naučnoistraživačkih projekata.
Član je Odbora za ekonomske nauke u okviru Odeljenja društvenih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti. Dr Ivica Stojanović predaje na Fakultetu za poslovne studije Megatrend univerziteta u Beogradu.
 
Knjige ››

Država i tržišne reforme
Država i tržišne reforme
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019