avantura
putevi i bespuća
Autori ›› Džemal Hatibović
 
Džemal Hatibović

Džemal Hatibović


Prof. dr Džemal Hatibović, diplomirani pravnik, magistar međunarodnog prava, doktor ekonomskih nauka.
Napisao je devet knjiga i više od tri stotine članaka, delova knjiga, priloga za Enciklopediju i drugih radova.

Selektivna bibliografija autora

Radovi:

Devet knjiga i više od tri stotine članaka, delova knjiga, priloga za Enciklopediju i drugih radova

Glavne knjige:
 1. Japan – međunarodni status, IMPP, Beograd 1971, str. 322.
 2. A comparative study of economic growth and structural changes in Japan and Yugoslavia since middle fifies, IDE, Tokyo 1978, pp. 42.
 3. Strukturne promjene i privredni rast u razvijenim zapadnim zemljama, (Manuscript) IMPP, Beograd 1979, str. 181.
 4. Japan – ekonomski rast, IMPP, Beograd 1980, str. 264.
 5. Najnovije tendencije u strategijama ekonomskog razvoja OECD zemalja, (Manuscript), IMPP, Beograd 1981, str. 115.
 6. Teorije ekonomskog napretka, IMPP, Beograd 1986, str. 250.
 7. Kako je Japan postao tehnološka i finansijska supersila, IMPP, Beograd 1996, str. 69.
 8. Ekonomski razvoj, EFUB, Bihać 2003, str. 277.
Odabrani članci:
 1. „New Economic Development Strategy for the Purpose of Establishing a New International Economic Order”, „International Problems” („IP”) 1976-77.
 2. „Ekonomski rast u Japanu u djelima japanskih ekonomista”, „Međunarodni problemi” („MP”), 1980/1.
 3. „Ključni unutrašnji politički procesi u SAD i njihov uticaj na američku spoljnu politiku”, „Pregled”, 1988/4.
 4. „Economic Growth and Economic Development versus Total Growth and Total Development”, „IP”, 1988/4.
 5. „Evolucija i paradoksi nove strukture globalne moći”, „MP”, 1997/2-3.
 6. „Nova era ekonomske saradnje u regionima Pacifika i Indijskog okeana”, „MP”, 1998/2.
 7. „Uspon, kriza i budućnost privreda zemalja Istočne i Jugoistočne Azije, „MP”, 1999/1-2.
 8. „Personalizam”, „Republika”, No. 230-231, 1-29. 04. 2000.
 9. „Krvavi razlaz imao je najmanje pet alternativa”, „Republika”, 1 - 31.08.1994.
 10. „Reforma Ujedinjenih Nacija” „Politika”, 29. 04. 2005.
 11. „Personalizacija i privatizacija”, „Republika”, br. 392- 395, 1. 11.-31. 12. 2006.
 12. „The Future of the Global Power Structure”, „Review of International Afairs ”, Vol. LVII, No. 1123-1124, December 2006.
 13. „Ekonomija ponude („Reganomika”) – teorije, politike, ostvarenja”, „Ekonomska diplomatija”, januar – februar 2008.
 14. Šta je to „kvalitet života?”, „Republika”, br. 250, 1-15. 12. 2000.
 15. „Održivi razvoj je neodrživ!”, „Međunarodna politika”, br. 1129, Januar-Mart 2008.
 16. „Svojina i prirodno pravo”, „Pravni život”, br. 11/2009, Tom III.
 17. „Territorial Dispute between Japan and Russia”, LiCCOSEC, Vol. 11, Osaka 2010.
 
Knjige ››

Tehnološki razvoj
Tehnološki razvoj


Skadarlija
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019