avantura
putevi i bespuća
Autori ›› Blagoje Babić
 
 

Blagoje Babić


   Blagoje Babić, pravnik po obrazovanju, ekonomist po zanimanju, Blagoje Simov Babić rođen je 1937. godine u Selištima - Plana, Bileća, u Hercegovini. Osnovnu školu završio je u Planoj, a nižu gimnaziju u Vajskoj (Bačka) i Bileći. Višu gimnaziju učio je u Trebinju, Bileći, Odžacima i Novom Sadu. Završio je Pravni fakultet u Beogradu, gde je stekao i naslov magistra pravnih nauka. Naslov doktora ekonomskih nauka dobio je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Redovni profesor međunarodnih finansija postao je na Ekonomskom fakultetu u Mostaru.

Od početka radnog veka zaposlen je u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. Završio je Evropske studije u Univerzitetskom institutu za evropske studije u Torinu. Bio je na specijalizaciji iz teorije i politike ekonomskog razvoja u Institutu za razvoj Južne Italije u Rimu i Centralnoj banci za ekonomsku saradnju u Parizu.

Član je Naučnog društva ekonomista Jugoslavije gde je trenutno predsednik Suda časti, Saveza ekonomista Jugoslavije i Jugoslovenskog udruženja za međunarodno pravo. Član je i dva međunarodna udruženja naučnika od osnivanja - Foruma Delfi (Atina i Pariz) i Evropskog udruženja za evolutivnu političku ekonomiju (Kembridž, Velika Britanija). Objavio je više knjiga i veliki broj drugih naučnih radova, od čega znatan broj na stranim jezicima. U slobodnom vremenu bavi se anti-skulpturom u drvetu.
 
Knjige ››

prelaz u tranziciji
Prelaz u tranziciji
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019