avantura
putevi i bespuća
Prometej Beograd
Knjige ›› Beletristika ›› Svingeri
 
svingeri

SVINGERI
inspirisano instinskim događajima

Marko Smukov

ISBN
Obim
Format
Cena
 978-86-7222-084-1
 181 strana
 A5
 495,00 dinara
Gde da kupim knjigu?
 
Izdavač: Elit-Kaligraf

 


Pročitavši naslov romana Svingeri očekujete gomilu svingerskih scena i opisa seksualnih odnosa u grupi. Ovaj roman će Vam to svakako pružiti, čak i više od toga, jer junaci ovoga romana oslobađajući se stega koje nameće društvo, razvijaju svoje perverzno ponašanje prepuštajući se svojim sado-mazohističkim porivima, koje kriju duboko u sebi. Mazohizam jedne od dve glavne junakinje prerasta u želju za ubistvom koja se rađa iz iluzije koju stvara njena nesigurnost, iako ona sama u društvu deluje veoma sigurno i samouvereno. Kao što vidite ovaj roman i nije za svakog. Na tome insistira i sam pisac u svojoj uvodnoj reči. Autor kaže da čitalac može slobodno preskočiti delove knjige koji mu se učine suviše provokativnim ili nepristojnim, pa čak i da ne kupuje knjigu ukoliko smatra je ona na neki način uvredljiva.

Po svom izboru, ljudi mogu zatvoriti oči i tako uporno ih držati zatvorenim, pred svetom koji se opisuje u ovom romanu i koji im se može učiniti da je veoma daleko. Međutim, činjenica je da je ovaj roman inspirisan istinitim događajima i da se oni odigravaju oko nas, hteli mi to da priznamo ili ne. Glavna nit ovog romana je zapravo pitanje osećanja slobode čoveka i osećanja stida, koja se vezuju jedno za drugo i određuju sam tok života pojedinca. Osećanje stida raste iz društveno prihvatljivih postulata i modusa ponašanja, jer pojedinac u sebi gaji želje i porive koje ne sme da ispolji, bojeći se osude društva i najbliže okoline. S druge strane društvo, tj. ljudi koji ga čine su krajnje licemerni jer javno osuđuju ono što tajno čine ili podržavaju.

Postavlja se pitanje šta je zapravo čovek, gde je njegova sloboda. Da li je čovek ono što čini, ono što misli ili ono što oseća? Junaci ovog romana, teže otkrivanju te slobode. Pokušavaju da se oslobode moralnih stega i priušte sebi uživanje kojem žude. Otkrivaju sebe svetu. Ali koliko su jaki da to učine do kraja? Šta time mogu da dobiju, a šta mogu da izgube? I da li time ispoljavaju samo svoju devijaciju, neverstvo, poremećaj, sebičnost, nemoral...?

U ovom romanu sa elementima drame i trilera, autor je posebnu pažnju posvetio psihološkim profilima glavnih junaka. Baveći se njihovom psihom i postupcima, putujući kroz priču otkrivamo tajne koje se kriju godinama unazad, tajne koje je ponekad bolje ne otkrivati, držati ih zakopanim i truditi se da ne isplivaju na svetlost dana. Ali junaci ovog romana, kao uostalom ni ljudi u običnom životu ne mogu sve stvari držati pod kontrolom. Tada se tajne otkrivaju i menjaju živote.

Baveći se psihologijom svojih junaka, autor postavlja pitanje u kojoj meri je čovek pobegao od životinje u sebi. Da li zapravo ona uopšte postoji i ako postoji da li se krije u tamnijim predelima čovekove duše i izlazi i tog grmlja prikrivenosti u trenucima kada najmanje to od nje očekujemo? Da li od te životinje potiču seksualni porivi junaka ovog romana i da li je tu životinju potrebno ukrotiti ili je pustiti na slobodu? Šta je zapravo prava sloboda?
 
Umetnost vođenja ljubavi

Starac i sunce
Starac i sunce

Kažem ja sebi

Sarm srednje klase
Šarm srednje klase
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019