avantura
putevi i bespuća
Knjige ›› Beletristika ›› Putevi i bespuća
 

PUTEVI I BESPUĆA
- istinite advokatske priče -

Marko Smukov

ISBN
Obim
Format
Cena
 978-86-87971-77-6
 190 strana
 A5
 605,00 dinara
Gde da kupim knjigu?
Sadržaj
 Pritisnut nemaštinom, pošto sam uspešno završio prve dve godine pravnog fakulteta, svratim kod zemunskog advokata poznatog po velikom broju klijenata, pokažem svoj indeks, i predložim da sa punom odgovornošću preuzmem deo njegovog posla ograničenih na kancelarijsku aktivnost, a iz oblasti krivičnog i porodičnog prava.

To su bili predmeti iz kojih sam ispite položio sa vanrednim uspehom.

Bacio je kratak pogled na odgovarajuću stranicu u indeksu i prsnuo u smeh.

Zatim je ćutke prilično dugo gledao pravo u oči i i prijateljskim tonom rekao:

– Vidiš mladiću, kad sam ja završio ne dve nego sve četir' godine pravnog fakulteta i stekao diplomu, shvatio sam da sam običan majmun koji ne zna kako se piše tužba, pritužba, prigovor, žalba i da ne nabrajam. Završi ti prava do kraja i kad obaviš po zakonu obaveznu godinu dana pripravničkog staža u sudu, javi mi se. Tada ću te primiti za svog asistenta. Doviđenja.

Tek kad sam diplomirao i kada je trebalo da počnem sa radom shvatio sam šta je cenjeni advokat hteo da mi kaže. Kako da napišem tužbu, žalbu, prigovor... i da ne nabrajam kad nikad nisam imao prilike ni da vidim kako ti podnesci izgledaju, jer naše visoko školske ustanove se bave skoro isključivo teorijom, a praksom?
Bar da je bilo publikacija kao što je ova knjiga gde bih, između ostalog, naučio da:
– mi ne odlazimo u sud da izmolimo pravdu nego da se za nju hrabro, uporno i ako treba žestoko borimo, svim zakonskim sredstvima;
– ishod postupka ne zavisi od dobrovolje odnosno zlovolje sudija, kao takozvanih delilaca pravde;
– uspeh recimo žalbe ne zavisi od divno sročenog teksta, vešto plasiranih reči i rečenica jer bi tada advokati sa spisateljskim talentom bili povlašćena kategorija čime bi bilo narušeno, ustavom zagarantovano načelo ravnopravnosti građana pred sudom;
– ako želi uspeh, advokat mora pre suđenja da ispita i proveri sve okolnosti slučaja, a ne da tek na pretresu ili na raspravi pred sudom očekuje rasplete postavljajući svedoku pitanja i kad ne zna kakav odgovor može da usledi jer on ne postavlja pitanja da bi nešto saznao nego da bi dokazao ono što želi da dokaže;
– ako silovana žena, iz straha da joj to njen muž nikad neće zaboraviti i oprostiti, a druga silovana devojka zbog svoje mentalne ograničenosti i nespretnosti nelogično pa i neuverljivo opisuje događaj, da li se pomiriti s tim da se trojica silovatelja izvuku i izbegnu odgovornost, da li odbiti da se prihvatiš odbrane jednog od silovatelja maloletne devojčice, pa se time izložiti verbalnom linču njegove porodice i brojnih prijatelja kao „prodana duša“? Itd.

Šta savetovati mužu koji raspolaže nesumnjivim dokazom o preljubi supruge? Da se razvede i tako da bude lišen zajedničkog života sa četvoro male dece, jer sud pri odluci o poveravanju dece brine samo o interesima te dece, a ne o tome koji supružnik je kriv za poremećaj bračnih odnosa ili da muž samo zanemari preljubu žene i da joj čak to i ne pominje, pošto kako reče Žan Žak Ruso – preljuba za koju se ne sazna ne postoji?

I još mnogo, mnogo toga.

Možda bi recimo i nastavnici fizičkog vaspitanja, kad ovo pročitaju, mogli da pažljivije promisle o tome kako organizuju plivanje dece koja su im poverena, na primer?

Ne znam da li više pravnih ili moralnih dilema.

Nisam toliko pretenciozan da bih tvrdio da ovom knjigom pružam najbolje odgovore na sva složena pitanja koja pred nas smrtnike život postavlja. Samo sam se opredelio da pišem iskreno i istinito o svemu što se događa, a na vama je da odlučujete.

Pa da li je onda ova knjiga udžbenik prava?

Nije.

A da li je zabavno štivo?

E to ne znam. Opisivao sam događaje onako kako su se zaista dogodili, bez želje da čitaoca nasmejem ili rastužim. Ako je nešto smešno to nije moja zasluga ili krivica. Prosto, činjenice su takve.

Samo kad je u pitanju tragičan događaj, naročito u slučajevima teške dečje drame, izbegavao sam da bude dosledan. Smučili su mi se pisci, novinari i sineasti, koji iz komercijalnih razloga na tragediji dece grade neki uvrnuti imidž. Zasad toliko. Dovoljno je...
Marko Smukov
Loz

Na raskrsnici bez putokaza

Starac i sunce

Gde je Lana
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019